top of page

Публічний договір на проведення благодійного аукціону

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір визначає порядок організації та проведення благодійного аукціону в межах благодійного концерту (далі у тексті – Аукціон), який проводиться виключно на території України на умовах та у порядку, що визначені цим Договором.

1.2. Цей Договір розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та інших нормативно-правових актів.

1.3. Метою проведення Аукціону є збір коштів (без мети отримання прибутку) для здійснення благодійної діяльності  БО “БФ “ХОУП.ЮА”.

1.4. Приймаючи участь в Аукціоні кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даним Договором, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цьому Договорі. Якщо Учасник не погоджуєтесь (або не можете погодитись) з умовами цього Договору, тоді він не вправі брати участь у проведенні аукціону.

1.5. Цей Договір може бути змінені або доповнені Організатором Аукціону в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Аукціону. Усі зміни/доповнення до цього Договору вносяться шляхом їх публікації в Інтернет за місцем розміщення цього Договору (п.1.9).

1.6. Організатором концерту та аукціону є БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «Благодійний фонд «ХОУП.ЮА» (код ЄДРПОУ  44681121, місцезнаходження: 79018, м.Львів, вул.Героїв УПА, буд. 72), надалі поіменоване як «Організатор».

1.7. Стартова ціна - це початкова ціна, вказана в описі лоту виставленого на Аукціон.

1.8.Лоти аукціону – це товари, майно та інші речі, які зазначені в Специфікації (що є невід’ємною частиною цього Договору) та представлені для участі в Аукціоні.

1.9. Цей Договір містять детальну інформацію про Аукціон та офіційні умови проведення Аукціону, і розміщені у мережі Інтернет за посиланням:https://www.hope-ua.com/uk/dogovir-aukcion

1.10. Предметом аукціону є лоти аукціону.

1.11. Крок аукціону‒ фіксована Організатором аукціону надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота (далі- Крок).

1.12. Подарунок - це річ, яку Організатор Аукціону передає Переможцям окремих лотів, вартість якого складає 1 (одна) гривня.

 

2. ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

2.1. Дата проведення Аукціону - 09 березня 2023 року (надалі пойменований як «Дата Аукціону»).

2.2.Місцем проведення аукціону та розміщення лотів, що пропонуються на Аукціоні, є —
готель-ресторан Камелот (Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Кам'яниця, вул. Ужанська, 28) (надалі пойменовані як «Місце проведення Аукціону»).

3. УМОВИ УЧАСТІ

3.1. Участь в Аукціоні є добровільною.

3.2. Приймати участь у Аукціоні має право будь-яка фізична особа, віком від 18 років (включно), яка придбала квиток на благодійний концерт в офіційних дистриб'юторів або організаторів (надалі поіменована як «Учасник»). Учасник бере участь в аукціоні на умовах, що визначених цим Договором

3.3. У Аукціоні бере участь обмежена кількість Учасників, які належним чином та в повному обсязі виконали всі умови цього Договору та відповідають їм, а також які пред’явила квиток на аукціон представникам Організатора Аукціону.

3.4. Дії, які можуть перешкоджати, дестабілізувати та унеможливлювати проведення цього Аукціону, не дозволяються. У разі виявлення такої дії Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Аукціоні.

3.5. Організатор Аукціону може відхилити участь у Аукціоні, з таких причин:

- якщо Учасника усунено від участі в аукціоні відповідно до пункту 3.4. Договору;

- відсутність квитка на Благодійний концерт;

- порушено будь-яку з умов, визначених цим Договором.

 

4. ПЕРЕБІГ АУКЦІОНУ

4.1. Загальна кількість представлених лотів Аукціону передбачена в Специфікації.

4.2. Стартова ціна кожного Лоту зазначається в Специфікації та додатково оголошується Організатором аукціону перед представленням лоту.

4.3. З моменту виставлення лота на Аукціон Учасники можуть подавати свої цінові пропозиції, які не можуть бути менші від Кроку, зазначеного в Специфікації.

4.4. Ціна підвищення є публічною.

4.5. Перше та кожне наступне підвищення ціни, здійснене Учасником Аукціону, є обов’язковим для виконання і не може бути ним відкликане.

4.6. Пропозиція, подана в ході Аукціону, перестає бути обов’язковою, коли інший Учасник запропонує вищу ціну, окрім випадку, передбачено пунктом 4.10 цього Договору.

4.7. Учасник, що запропонував найбільшу ціну за Лот Аукціону, стає Переможцем. Організатор Аукціону повідомляє Учасника, який запропонував найбільшу суму за Лот аукціону, про перемогу у Аукціоні щодо конкретного лоту.

4.8. Учасник своєю участю у Аукціоні підтверджує, що подані ним пропозиції не подавалися необдумано, помилково або без ознайомлення з цим Договором та розуміння наслідків подання пропозиції відповідно до цього Договору.

4.9. Переможець зобов'язується перерахувати суму за лот, яка була вторгована на Аукціоні впродовж доби після завершення Аукціону на рахунок Організатора аукціону.

4.10. Якщо Переможець Аукціону не зможе оплатити вартість Лоту, то такий Лот автоматично переходить до попереднього Учасника. Організатор Аукціону повідомляє Учасника, який запропонував останню найбільшу суму за Лот аукціону, про перемогу у Аукціоні щодо конкретного лоту.

4.11. Аукціон буде закритий після вичерпання лотів.

4.12. В Специфікації до цього Договору Організаторами Аукціону представлені Лоти аукціону, а також Подарунки до окремо обраних Лотів, яку будуть передані Переможцям разом з Лотом.

4.13. Усі Лоти з Аукціону будуть передані безпосередньо або відправлені Переможцям засобами поштового зв’язку після сплати суми на рахунок Організатора Аукціону протягом 2 (двох) робочих днів. Передача оригіналу Лоту аукціону здійснюється доставкою визначеною Організатором, лише по території України за винятком тимчасово окупованих територій або територій, де проводяться активні бойові дії, та за рахунок Організатора. Передання лотів оформляється Актом приймання -передачі.

4.14. З моменту передання або відправлення Лоту Переможцю, Організатор Аукціону не несе відповідальності за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару.

 

5. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

5.1. Організатор залишає за собою право:

1) не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками крім випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

2) на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Аукціону , якщо за будь-якої причини будь-який аспект Аукціону не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю Організатора та які впливають на виконання або належне проведення Аукціону;

3) розміщувати рекламні матеріали про Аукціон, а також Лоти аукціону на веб-сайтах та на будь-яких інших публічних ресурсах та в ЗМІ;

4) змінити цей Договір до моменту початку проведення аукціону з обов’язковим оприлюдненням таких змін в мережі Інтернет за посиланням: https://www.hope-ua.com/uk/dogovir-aukcion

5.2. В межах проведення благодійного концерту Організатором Аукціону представлені також товари (речі,майно)  для яких встановлена стала ціна, та які Учасники можуть придбати протягом всього строку проведення Благодійного концерту. Відносини щодо купівлі-продажу товарів, зазначених даним пунктом регулюються чинним законодавством України. Вилучені кошти з продажу таких товарів використовуються для здійснення благодійної діяльності  БО “БФ “ХОУП.ЮА” (без мети отримання прибутку).

5.3.Організатор не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів поштового зв’язку та кур’єрських служб, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено за настання обставин непереборної сили.

5.4. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Аукціону офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників та не підлягає оскарженню.

5.5.Організатор не відшкодовує Учаснику та його законним представникам будь-які витрати, пов’язані з участю у Аукціоні.

5.6. Організатор Аукціону має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цим Договором.

5.7. Організатор не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), які можуть вплинути на строки проведення Аукціону або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Аукціону.

5.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Договору та не врегульованих ним, остаточне рішення приймається Організатором Аукціону відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.9. Результати Аукціону є остаточними і оскарженню не підлягають.

5.10. Інформацію про умови Аукціону можна отримати за телефоном Гарячої лінії: +380673265206

bottom of page